Nieuws
VRIENDENCONCERT 2018

Op zondag 14 oktober 2018 vond het jaarlijkse Vriendenconcert plaats. Ondanks het prachtige weer (27 graden) was De Binnenstad aardig gevuld met Vrienden en overige bezoekers.

Tijdens het concert werden de jubilarissen gehuldigd: Johan Raap (40 jaar), Henny El Awadi (25 jaar), Guus de Jong (25 jaar), Leon Verhoeven en Joris Mooren (beiden 12,5 jaar). Cor Hoorens, 25 jaar lid, was verhinderd en ontvangt zijn insigne op een later tijdstip.

Henny El Awadi schonk KVA een nog nader te kiezen muziekstuk. Een prachtig gebaar van Henny.

Na afloop van het concert volgde nog een nazit met een hapje en een drankje.